fbpx

Download OnDoctor App on Google Play

Myanmar (Covid-19 Stats)

😷 12,425 Total Cases
😥 284 Deaths
😇 3,391 Recovered

ကိုယ်ဝန်ရမှာလား

ကိုယ္ဝန္ရမွာလား.?

ဟူေသာေမးခြန္းသည္ OnDoctor ရဲ့ပရိသတ္ လူငယ္မ်ား အေမးမ်ားဆုံးေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။သဘာဝတရားရဲလွု႔ေဆာ္မူေၾကာင့္ အမွားတစ္ခုနယ္ကၽြံမူေၾကာင့္ ထိတ္လန႔္တၾကားျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ အားကိုးတႀကီးေမးခြန္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ္ဝန္ရနိုင္တယ္ဟု ယူဆူအေျဖေပးေသာအခါ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလာလၽွင္မလိုခ်င္ရ်္ ကူညီပါဟုလည္းေမးတတ္ၾကပါတယ္။မလိုလားအပ္ေသာအျပဳအမူျပဳလုပ္လၽွင္လည္း ဆိုးက်ိဳးမ်ားတတ္သည္ကိုလည္းရွင္းျပသည္ကို လက္မခံနိုင္ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။မိမိရဲ့ခ်စ္သူ ေျပာစကားကိုယုံစားရ်္ အရွက္တကြဲအက်ိဳးနည္းေသာအျဖစ္သို႔ေရာက္မည္ကို မိန္းကေလးမ်ားအထူးသတိထားေရွာင္ရွားနိုင္ရပါမယ္။

(1)ရာသီလာၿပီးရရက္အတြင္း တားနည္းမ်ားမသုံးဘဲ ဆက္ဆံမိေသာအခါ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္သလား?
ထိုသို႔ေမးေသာအခါ ondr အေနျဖင့္ရနိုင္ေခ်ရွိပါသည္ဟုပဲေျဖရပါလိမ့္မယ္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရာသီလာၿပီးရရက္အတြင္းမမ်ိဳးဥေႂကြရက္မဟုတ္ေသာ္လည္း ရာသီရက္မွန္သူမ်ားအဖို႔ မရနိုင္ပါဟု သတ္မွတ္နိုင္ေသာ္လည္း ရာသီမမွန္သုမ်ားအဖို႔ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ေခ်ရွိပါေသးတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ မည္သို႔ရက္ေရွာင္နည္း ဆိုေသာ္ျငားလည္း ကိုယ္ဝန္လုံးဝတားခ်င္သူမ်ားအဖို႔ အဆိုပါရက္အတြင္းေနခဲ့ေသာ္လည္း တားနည္းတခုခုသုံးမွသာ ကာကြယ္နိုင္ပါတယ္။

(2)တခါပဲ ခဏေလးအတြင္း အတူဆက္ဆံခဲ့မိေသာ္ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါသလား?
ထိုကဲ့သို႔ ခဏေလး တစ္ႀကိမ္ဆက္ဆံခဲ့ၿပီး တားနည္းတခုမွ မသုံးမိခဲ့ေသာ္ ရာသီလာရက္ေက်ာ္လာေသာအခါ ကိုယ္ဝန္အေျဖကို စစ္ရန္ဝန္ေလးတတ္ၾကပါတယ္။အဆိုပါ ခဏတာတႀကိမ္အတြင္း ထြက္ခဲ့ေသာသုတ္ရည္တြင္သုတ္ပိုးပါေသာအခါ မမ်ိဳးဥေႂကြရက္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ၿပီး အလြယ္တကူ ကိုယ္ဝန္ရရွိနိုင္သည္ကို ဆင္ျခင္သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ တႀကိမ္တခါအမွားသည္ ႀကီးမားေသာျပသနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ တႀကိမ္ေလး တခဏတာေလးကို ယုံစားပုံအပ္ရ်္မရနိုင္ပါ။

(3)ကြန္ဒုံးသုံးလၽွင္လည္း ရနိုင္သလား?
ကြန္ဒုံးသုံးလၽွင္ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ရန္ ၁၀၀%နီးပါးကာကြယ္ေသာ္လည္း ကြန္ဒုံးထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲ ေက်ာ္လြန္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္ဆံစဥ္ေပါက္ျပဲသည္ကိုသတိမျပဳမိလၽွင္လည္း ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ေခ်ရွိပါေသးတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ expired dateႏွင့္ေပါက္ျပဲမူရွိမရွိအရည္အေသြးကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

(4)ေသာက္ေဆး ထိုးေဆးသုံူးစြဲခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္ရနိုင္သလား?
တားေဆးကို အတူဆက္ဆံၿပီးမွေသာက္ခဲ့ေသာ္ သို႔မဟုတ္ မဆက္ဆံခင္တရက္သာ ႀကိဳတင္ေသာက္ခဲ့ေသာ္ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါတယ္။အေၾကာင္းရင္းမွာ စေသာက္ေသာရက္သည္ရာသီလာၿပီး ၅ရက္အတြင္းမဟုတ္ခဲ့ေသာ္ ရရက္ေရွာင္ရမည္ကိုမသိခဲ့ေသာ္ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါသည္။ထိုးေဆးသည္လည္း အဆိုပါနည္းအတိုင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္အဆိုပါေသာက္ေဆး ထိုးေဆးသုံးစြဲနည္းကိုမွန္ကန္စြာလိုက္နာမွသာ အက်ိဳးရွိၿပီး ကိုယ္ဝန္ကိုတားဆီးနိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ေဆးေသာက္နည္းမမွန္ ရက္မမွန္လၽွင္ တားနည္းသုံးခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါတယ္။

(5)ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ရာသီမလာရ်္ တားေဆးမသုံးဘဲ ဆက္ဆံမိေသာ္ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါသလား?
ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ နို႔တိုက္မိခင္မ်ားသည္ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ရာသီမမွန္တတ္ပါ။ထိုအခါ တားနည္းသုံးရန္ေမ့ေလ်ာ့ေနၿပီး ကိုယ္ဝန္မရနိုင္ဟုထင္မွတ္ကာ ဆက္ဆံမိတတ္ၾကပါတယ္။နို႔တိုက္ေနေသာေၾကာင့္ကိုယ္ဝန္ရရန္ နည္းေသာ္လည္း ကာကြယ္မူအျပည့္အဝမရနိုင္ပါ။ကိုယ္ဝန္တားနည္ူမသုံးထားလၽွင္ ရနိုင္ေခ်ရွိပါေသးသည္ကိုမေမ့ရန္အထူးသတိထားေနထိုင္သင့္ပါတယ္။ေရွ႕ကေလး ေနာက္ကေလးနီးလၽွင္ကေလးေရာ မိခင္အတြက္ပါအဆင္မေျပနိုငိပါ။ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္ညြန္ၾကားခ်က္အတိုင္းကေလးေမြးၿပီး၄၅ရက္ေရွာင္ၿပီး တားနည္းတခုခုအသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။

(6)သုတ္ရည္အျပင္ထုတ္နည္းသုံးရ်္ ဆက္ဆံေသာ္ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါလား?
အဆိုပါနည္းကို ကိုယ္ဝန္မရနိုင္ဘူးထင္ရ်္ သုံးေလ့ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မူကိုယ္ဝန္ရနိုင္သည္ကို သိရွိရန္လိုအပ္ပါတယ္။သုတ္ရည္သည္ မိန္းမကိုယ္ထဲအနည္းငယ္သာဝင္႐ုံျဖင့္ သုတ္ပိုးမ်ား ပါနိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရရွိနိုင္ပါေသးတယ္။
သုတ္ရည္အျပင္ထုတ္နည္းသည္ တထစ္ခ်ကိုယ္ဝန္လုံးဝမရနိုင္ပါဟု ယုံၾကည္ရ်္မရပါ။

(7)အေရးေပၚေဆး ေသာက္ထားေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါသလား?
အေရးေပၚေဆးသည္ မေတာ္တဆမေမၽွာ္လင့္ေသာဆက္ဆံမူျပဳမိမွသာ ေသာက္သုံးရန္ညြန္ၾကားထားေသာေဆးျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာခဏသုံးစြဲ ျခင္း။အခ်ိန္မွီေသာက္သုံးရန္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။ေသာက္နည္းမမွန္ကန္ျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ေခ်ရွိလနိုင္ပါတယ္။

(8)သားအိမ္အတြင္းပစၥည္းထည့္ေသာ္ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ေသးလား.?
ပစၥည္းအေနအထားမမွန္ကန္ျခင္း။ထည့္နညး္မမွန္ျခင္းစေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရရန္အခြင့္အလမ္းနည္းေသာ္လည္း ရနိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္နားလည္းတတ္ကၽြမ္းေသာက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သာ ထည့္သင့္ပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာတားနည္းေသခ်ာစြာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သုံးစြဲျခင္းမရွိဘဲလိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ရရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေစနိုင္သည္ကိုဟအထူးသတိထားဆင္ျခင္ျပဳမူေနထိုင္သင့္ေၾကာင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား သိထားသင့္ပါတယ္။

Dr. ေက်ာ္

(Unicode)

ကိုယ်ဝန်ရမှာလား.?

ဟူသောမေးခွန်းသည် OnDoctor ရဲ့ပရိသတ် လူငယ်များ အမေးများဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သဘာဝတရားရဲလှု့ဆော်မူကြောင့် အမှားတစ်ခုနယ်ကျွံမူကြောင့် ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်နေသူများအတွက် အားကိုးတကြီးမေးခွန်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်ဟု ယူဆူအဖြေပေးသောအခါ နောက်ဆက်တွဲ ရလာလျှင်မလိုချင်ရျ် ကူညီပါဟုလည်းမေးတတ်ကြပါတယ်။မလိုလားအပ်သောအပြုအမူပြုလုပ်လျှင်လည်း ဆိုးကျိုးများတတ်သည်ကိုလည်းရှင်းပြသည်ကို လက်မခံနိုင်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။မိမိရဲ့ချစ်သူ ပြောစကားကိုယုံစားရျ် အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းသောအဖြစ်သို့ရောက်မည်ကို မိန်းကလေးများအထူးသတိထားရှောင်ရှားနိုင်ရပါမယ်။

(1)ရာသီလာပြီးရရက်အတွင်း တားနည်းများမသုံးဘဲ ဆက်ဆံမိသောအခါ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား?
ထိုသို့မေးသောအခါ ondr အနေဖြင့်ရနိုင်ချေရှိပါသည်ဟုပဲဖြေရပါလိမ့်မယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရာသီလာပြီးရရက်အတွင်းမမျိုးဥကြွေရက်မဟုတ်သော်လည်း ရာသီရက်မှန်သူများအဖို့ မရနိုင်ပါဟု သတ်မှတ်နိုင်သော်လည်း ရာသီမမှန်သုများအဖို့ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေရှိပါသေးတယ်။ထို့ကြောင့် မည်သို့ရက်ရှောင်နည်း ဆိုသော်ငြားလည်း ကိုယ်ဝန်လုံးဝတားချင်သူများအဖို့ အဆိုပါရက်အတွင်းနေခဲ့သော်လည်း တားနည်းတခုခုသုံးမှသာ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။

(2)တခါပဲ ခဏလေးအတွင်း အတူဆက်ဆံခဲ့မိသော် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား?
ထိုကဲ့သို့ ခဏလေး တစ်ကြိမ်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး တားနည်းတခုမှ မသုံးမိခဲ့သော် ရာသီလာရက်ကျော်လာသောအခါ ကိုယ်ဝန်အဖြေကို စစ်ရန်ဝန်လေးတတ်ကြပါတယ်။အဆိုပါ ခဏတာတကြိမ်အတွင်း ထွက်ခဲ့သောသုတ်ရည်တွင်သုတ်ပိုးပါသောအခါ မမျိုးဥကြွေရက်နှင့်တိုက်ဆိုင်ပြီး အလွယ်တကူ ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်သည်ကို ဆင်ခြင်သတိပြုသင့်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် တကြိမ်တခါအမှားသည် ကြီးမားသောပြသနာတစ်ရပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် တကြိမ်လေး တခဏတာလေးကို ယုံစားပုံအပ်ရျ်မရနိုင်ပါ။

(3)ကွန်ဒုံးသုံးလျှင်လည်း ရနိုင်သလား?
ကွန်ဒုံးသုံးလျှင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ရန် ၁၀၀%နီးပါးကာကွယ်သော်လည်း ကွန်ဒုံးထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ ကျော်လွန်ခြင်း နှင့် ဆက်ဆံစဉ်ပေါက်ပြဲသည်ကိုသတိမပြုမိလျှင်လည်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေရှိပါသေးတယ်။ထို့ကြောင့် expired dateနှင့်ပေါက်ပြဲမူရှိမရှိအရည်အသွေးကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။

(4)သောက်ဆေး ထိုးဆေးသုံူးစွဲခဲ့သော်လည်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား?
တားဆေးကို အတူဆက်ဆံပြီးမှသောက်ခဲ့သော် သို့မဟုတ် မဆက်ဆံခင်တရက်သာ ကြိုတင်သောက်ခဲ့သော်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းမှာ စသောက်သောရက်သည်ရာသီလာပြီး ၅ရက်အတွင်းမဟုတ်ခဲ့သော် ရရက်ရှောင်ရမည်ကိုမသိခဲ့သော် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသည်။ထိုးဆေးသည်လည်း အဆိုပါနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အဆိုပါသောက်ဆေး ထိုးဆေးသုံးစွဲနည်းကိုမှန်ကန်စွာလိုက်နာမှသာ အကျိုးရှိပြီး ကိုယ်ဝန်ကိုတားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဆေးသောက်နည်းမမှန် ရက်မမှန်လျှင် တားနည်းသုံးခဲ့သော်လည်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။

(5)ကလေးမွေးပြီးနောက်ရာသီမလာရျ် တားဆေးမသုံးဘဲ ဆက်ဆံမိသော် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား?
ကလေးမွေးပြီးနောက် နို့တိုက်မိခင်များသည်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ရာသီမမှန်တတ်ပါ။ထိုအခါ တားနည်းသုံးရန်မေ့လျော့နေပြီး ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဟုထင်မှတ်ကာ ဆက်ဆံမိတတ်ကြပါတယ်။နို့တိုက်နေသောကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရရန် နည်းသော်လည်း ကာကွယ်မူအပြည့်အဝမရနိုင်ပါ။ကိုယ်ဝန်တားနည်ူမသုံးထားလျှင် ရနိုင်ချေရှိပါသေးသည်ကိုမမေ့ရန်အထူးသတိထားနေထိုင်သင့်ပါတယ်။ရှေ့ကလေး နောက်ကလေးနီးလျှင်ကလေးရော မိခင်အတွက်ပါအဆင်မပြေနိုငိပါ။ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်ညွန်ကြားချက်အတိုင်းကလေးမွေးပြီး၄၅ရက်ရှောင်ပြီး တားနည်းတခုခုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။

(6)သုတ်ရည်အပြင်ထုတ်နည်းသုံးရျ် ဆက်ဆံသော် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါလား?
အဆိုပါနည်းကို ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးထင်ရျ် သုံးလေ့ရှိသော်လည်း လက်တွေ့မူကိုယ်ဝန်ရနိုင်သည်ကို သိရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။သုတ်ရည်သည် မိန်းမကိုယ်ထဲအနည်းငယ်သာဝင်ရုံဖြင့် သုတ်ပိုးများ ပါနိုင်သောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
သုတ်ရည်အပြင်ထုတ်နည်းသည် တထစ်ချကိုယ်ဝန်လုံးဝမရနိုင်ပါဟု ယုံကြည်ရျ်မရပါ။

(7)အရေးပေါ်ဆေး သောက်ထားသော်လည်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား?
အရေးပေါ်ဆေးသည် မတော်တဆမမျှော်လင့်သောဆက်ဆံမူပြုမိမှသာ သောက်သုံးရန်ညွန်ကြားထားသောဆေးဖြစ်သော်လည်း မကြာခဏသုံးစွဲ ခြင်း။အချိန်မှီသောက်သုံးရန် မေ့လျော့ခြင်း။သောက်နည်းမမှန်ကန်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေရှိလနိုင်ပါတယ်။

(8)သားအိမ်အတွင်းပစ္စည်းထည့်သော် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သေးလား.?
ပစ္စည်းအနေအထားမမှန်ကန်ခြင်း။ထည့်နညး်မမှန်ခြင်းစသောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရရန်အခွင့်အလမ်းနည်းသော်လည်း ရနိုင်ချေရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့်နားလည်းတတ်ကျွမ်းသောကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်သာ ထည့်သင့်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် မိမိနှင့်သင့်တော်သောတားနည်းသေချာစွာကြိုတင်ပြင်ဆင်သုံးစွဲခြင်းမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ရရန် အခွင့်အလမ်းဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုဟအထူးသတိထားဆင်ခြင်ပြုမူနေထိုင်သင့်ကြောင့် လူငယ်လူရွယ်များ သိထားသင့်ပါတယ်။

Dr. ကျော်

ဆက်စပ် ဆောင်းပါးများ